Tytuł


Nordic-Baltic Arts Festival Conference 2018

Nordic-Baltic Arts Festival Conference 2018

Zapraszamy do udziału w prestiżowej konferencji liderów kultury NordicBaltic Festival Platform

Konferencja gromadzi menedżerów i dyrektorów artystycznych festiwali z różnych dziedzin sztuki i kultury, jej celem jest wymiana pomysłów i najlepszych praktyki, nawiązywanie kontaktów oraz poszukiwanie możliwości współpracy. W ramach wydarzenia zapewniony będzie udział w świetnych, awangardowych występach skandynawskich artystów. W tym roku program powstaje przy wsparciu dyrektora teatru i innowatora artystycznego Airana Berga.

Udział w konferencji jest płatny:
- 339 PLN (79 EUR) - do 30 września
- 553 PLN (129 EUR) - od 1 października
- 253 PLN (59 EUR) - dla studentów

Szczegóły: www.nordicbalticfestivals.org

NordicBaltic Festival Platform to  inicjatywa, której celem jest aktywizowanie festiwali prezentujących różne dziedziny sztuki i kultury z regionu nordyckiego i bałtyckiego. Sieć wspiera rozwój i budowę potencjału festiwali, ułatwia nawiązywanie partnerstw pomiędzy nimi, zwiększa ich widoczność w innych regionach oraz udziela wsparcia informacyjnego.