Tytuł


13. Festiwal Kultur - OKNO NA ŚWIAT - KARNET

13. Festiwal Kultur - OKNO NA ŚWIAT - KARNET

Brak aktywnych wydarzeń

Wydarzenie o tym tytule nie jest obecnie dostępne w sprzedaży internetowej.

Ostatni dostępny w sieci termin: Piątek, 25 Sierpień 2023

 PL

Muzyka z bliska i muzyka z daleka. Czerpiąca z tradycji różnych stron świata. Uwalniana jazzowymi improwizacjami, niespodziewanymi połączeniami i dynamicznymi interpretacjami. Energia koncertów i warsztatów, klimat interdyscyplinarnej wystawy w magicznej przestrzeni Centrum św. Jana. Festiwal Kultur zaprasza na muzyczno-artystyczną podróż w nieznane.

Podczas „Okna na świat” zachodnioafrykańskie rytmy voodoo połączą się z europejskim jazzem i rockiem. Bałkańsko-żydowskie pieśni wybrzmią obok jazzowych interpretacji polskich utworów ludowych. Literacko-muzyczne misterium przybliży mistrzów ukraińskiej poezji, a muzyka z Ameryki Południowej porwie w autorskich improwizacjach wprost z wielokulturowego Berlina. Mistrz Soyka wystąpi w niezapomnianym duecie z gambijskim muzykiem Bubą Kuyatehem. Program warsztatowy zaoferuje zajęcia z różnych dziedzin sztuki i kultury, a wystawa Rity Staszulonok połączy malarstwo z dźwiękiem… Zapraszamy!

 

 UA

Музика з близьких і з далеких країв. Виплекана традиціями різних країн світу. Сповнена джазовими імпровізаціями, несподіваними поєднаннями та динамічними інтерпретаціями. Енергія концертів і майстер-класів, атмосфера міждисциплінарної виставки в магічному просторі Центрі св. Яна. Фестиваль культур запрошує до музично-мистецької подорожі у незнане.
Під час «Вікно у світ» західноафриканські ритми вуду зіллються з європейським джазом і рок. Балкансько-єврейські пісні лунатимуть разом з джазовими інтерпретаціями польських народних пісень, а музика з Південної Америки підхопить авторські імпровізації прямо з мультикультурного Берліну. Маестро Сойка виступить у незабутньому дуеті з Бубою Куятехем, музикантом з Гамбії. Програма майстер-класів передбачає практичні заняття в різноманітних галузях мистецтва та культури, а виставка Ріти Сташульонок поєднає живопис зі звуком… Ласкаво просимо!

Uwaga! Czas sesji koszyka wkrótce wygaśnie!
pozostało czasu:
00:00

pozycji w koszyku

suma:


Czas sesji upłynął. Aby dokonać zakupu biletów należy je ponownie dodać do koszyka.